Ukupno inovativnih organizacija: 62

VIGORIS ECOTECH D.O.O.

Podgorica

GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI - OBJEKTI HIDROTEHNIKE RADOVI NA INSTALACIJAMA, UREĐAJIMA I POSTROJENJIMA VODOVODA I KANALIZACIJE

"EXPLORING" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING I POSLOVNE USLUGE - NIKŠIĆ

Nikšić

U kontekstu jačanja kapaciteta kompanije, veoma je važno uspostavljanje saradnje sa univerzitetima i naučno-istaživačkim ustanovama. Plan nam je da sa njima, u narednoj godini, u svojstvu jednog od partnera, učestvujemo na pripremi zajedničkih aplikacija za domaće i međunarodne projekte. Ovim bismo stekli dovoljno iskustva da kasnije i samostalo apliciramo za fondove koji podržavaju razvoj inovativnih rješenja. Takođe, realizacija potencijalnih...

AD „13. jul - Plantaže", Podgorica

Podgorica

Kompanija ,,13. jul Plantaže" a.d. je najveći proizvođač vina u Crnoj Gori.  Posjeduje vinograd koji se prostire na površini od oko 2.310 hektara, što ga čini najvećim evropskim vinogradom u jednom kompleksu, sa oko 11.5 miliona čokota vinove loze. Prvi zasadi su podignuti u periodu od 1977. do 1982. godine na kamenitom tlu Ćemovskog polja. Primarna poslovna aktivnost kompanije je proizvodnja grožđa i vina. Proizvodnja se zasniva na autohtonim...

ALTIMI D.O.O. - Podgorica

Podgorica

Inovativni plan firme ALTIMI D.O.O. je istraživanje mogućnosti BIM (Building information modeling) tehnologija u procesu projektovanja i izvođenja objekata. Uvođenje BIM tehnologija u našu firmu ima za cilj unapređenje znanja lica koja realizuju programe za jačanje ključnih kompetencija iz oblasti energije, arhitekture i građevinarstva kao i stimulisanje ličnog razvoja stručnog osoblja kroz neposredno usavršavanje i podrške upravljanju vlastitom...

Amplitudo d.o.o.

Podgorica

Amplitudo je kompanija prvenstveno orjentisana na razvoj softvera, implementaciju ICT rješenja i digitalni marketing. Amplitudo se takođe bavi i inovativnim rješenjima u saradnji sa relevantnim obrazovnim institucijama i istraživačkim centrima iz Crne Gore. Takođe, jedina smo crnogorska kompanija koja je sertifikovani Google partner, a naš proizvod e-Tenderi jedini je nacionlani softverski proizvod koji je dobio sertifikat „Dobro iz Crne Gore”,...

BOBOT 3.14 doo

Podgorica

DOO „Bobot 3.14” bavi se prvenstveno razvojem inovativnih softverskih rješenja uz upotrebu modernih tehnologija. Akcenat je stavljen na digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća koji nemaju sopstvene tehničke ili kadrovske kapacitete da servisiraju potrebe tog tipa. Vodeći se tom idejom, aktivno radimo na razvoju specifičnih funkcionalnosti koje su namijenjene MSME sektoru u Crnoj Gori, sa tendencijom da u perspektivi ova rješenja...