S&T Crna Gora d.o.o.

8551

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    S&T Crna Gora je privatna kompanija čija se kako privredna tako i naučnoistraživačka usmjerenost zasniva na informaciono-komunikacionim tehnologijama. S&T je među vodećim IT sistem integratorima u više od 20 zemalja što s aspekta naučnoistraživačke djelatnosti čini veliku prednost, jer omogućava lakši pirstup visokokvalifikovanom kadru na globalnom nivou. Kao dokaz sopstvenog kvaliteta S&T Crna Gora je nosilac sertifikata ISO 9001 i 27001.

    I na globalnom i na lokalnom nivou S&T zapošljava stručnjake iz oblasti prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka koji kroz inovativativna rješenja kontinuirano doprinose razvoju ICT tržišta. S&T je kao system integrator zastupljen i pepoznat od strane korisnika kako iz državne uprave tako i od strane privatnog sektora i finansijskih institucija.

    Tim od preko 4.000 ljudi širom S&T Grupe, svakodnevno radi na tome da korisnicima pruži najnovije ICT tehnologije prilagođene njihovim potrebama na efikasan i siguran način.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije