Organizator obrazovanja odraslih Racc Educo

8599

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Obrazovanje odraslih je dio sistema obrazovanja koje pruža mogućnost odraslima da steknu potrebne kompetencije i kvalifikacije za lični i profesionalni razvoj, lakše zapošljavanje kao i društveno odgovorno ponašanje. Obrazovanje uz rad ili tokom čitavog života, ili doživotno učenje (eng. lifelong learning) predstavlja jedan od prioriteta u društvu znanja i u ekonomiji zasnovanoj na znanju, vještinama, sposobnostima, i stavovima, kao preduslov za sticanje odgovarajućih kompetencija što predstavlja evropski put razvoja obrazovnog sistema u Crnoj Gori. Obrazovanje odraslih osoba u Crnoj Gori omogućeno je primjenom Zakona o obrazovanju odraslih (objavljen u Službenom listu Crne Gore", br. 20 od 15. aprila 2011) te na osnovu takvih potreba, a u skladu sa članom 27. citiranog Zakona, osnovana je 2016. godine u Baru privatna ustanova „Organizator obrazovanja odraslih RACC EDUCO" Bar (dalje PU RACC EDUCO). RACC EDUCO Bar posluje shodno licenci UP I broj 060-81/2016 izdatoj od strane Ministarstva prosvjete i prvi je licencirani organizator obrazovanja odraslih u Baru. Osnivači su privatna lica sa višegodišnjim iskustvom u oblasti finansija, poreza, upravljanja preduzećima i upravljanja projektima.

    Obrazovanje odraslih je dio sistema obrazovanja koje pruža mogućnost odraslima da steknu potrebne kompetencije i kvalifikacije za lični i profesionalni razvoj, lakše zapošljavanje kao i društveno odgovorno ponašanje. Obrazovanje uz rad ili tokom čitavog života, ili doživotno učenje (eng. lifelong learning) predstavlja jedan od prioriteta u društvu znanja i u ekonomiji zasnovanoj na znanju, vještinama, sposobnostima, i stavovima, kao preduslov za sticanje odgovarajućih kompetencija što predstavlja evropski put razvoja obrazovnog sistema u Crnoj Gori. Obrazovanje odraslih osoba u Crnoj Gori omogućeno je primjenom Zakona o obrazovanju odraslih (objavljen u Službenom listu Crne Gore", br. 20 od 15. aprila 2011) te na osnovu takvih potreba, a u skladu sa članom 27. citiranog Zakona, osnovana je 2016. godine u Baru privatna ustanova „Organizator obrazovanja odraslih RACC EDUCO" Bar (dalje PU RACC EDUCO). RACC EDUCO Bar posluje shodno licenci UP I broj 060-81/2016 izdatoj od strane Ministarstva prosvjete i prvi je licencirani organizator obrazovanja odraslih u Baru. Osnivači su privatna lica sa višegodišnjim iskustvom u oblasti finansija, poreza, upravljanja preduzećima i upravljanja projektima.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije

    +382 69 251 117