Nova Pobjeda d.o.o

8585

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Novoj Pobjedi doo su primarne novinska i izdavačka djelatnost, uz tekuće inovativne programe - digitalizacije cjelokupne arhove lista, kao i digitalize ciju foto arhive, a u cilju dostupnosti ovih digotalnih baza javnosti. Cilj programa je da se obezbijedi online servis na kom novinari, istraživači i sl. mogu da pronađu fotografije ili ilustracije i otkupe prava na njihovo korišćenje. Fotografi mogu da naprave nalog i objave svoje fotografije na prodaju, a dizajneri i umjetnici mogu da postave svoje ilustracije na prodaju. Korisnici samo kupuju prava na korišćenje fotografija i ilustracija, što znači da više korisnika može kupiti istu fotografiju.

    Online servis će, pored aktuelnih fotografija koje postavljaju fotografi, sadržati i kompletnu arhivu fotografija Pobjede. Te fotografije će se razlikovati od aktivnih, biće istaknute u posebnoj sekciji servisa. Uporedo sa digitalizacijom arhive fotografija radiće se i njihova klasifikacija, tj. tagovanje.

    Novoj Pobjedi doo su primarne novinska i izdavačka djelatnost, uz tekuće inovativne programe - digitalizacije cjelokupne arhove lista, kao i digitalize ciju foto arhive, a u cilju dostupnosti ovih digotalnih baza javnosti. Cilj programa je da se obezbijedi online servis na kom novinari, istraživači i sl. mogu da pronađu fotografije ili ilustracije i otkupe prava na njihovo korišćenje. Fotografi mogu da naprave nalog i objave svoje fotografije na prodaju, a dizajneri i umjetnici mogu da postave svoje ilustracije na prodaju. Korisnici samo kupuju prava na korišćenje fotografija i ilustracija, što znači da više korisnika može kupiti istu fotografiju.

    Online servis će, pored aktuelnih fotografija koje postavljaju fotografi, sadržati i kompletnu arhivu fotografija Pobjede. Te fotografije će se razlikovati od aktivnih, biće istaknute u posebnoj sekciji servisa. Uporedo sa digitalizacijom arhive fotografija radiće se i njihova klasifikacija, tj. tagovanje.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije

    +382 67 616 218