Društvo za proizvodnju, promet, usluge i export-import “i-Wine” d.o.o.

8559

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    i-Wine doo je novoosnovano preduzeće koje je preuzelo poslovanje na poljoprivrednom gazdinstvu Ivanović na lokalitetu Doljani, sa ciljem unapređenja postojeće proizvodnje, širenja zasada i dalje komercijalizacije proizvodnje kroz inovativne aktivnosti. Jedinstvenost vinograda kojim upravlja “i-Wine” odnosi se na: organsko sertifikovano zemljište (Ecocert Group), očuvani genetski potencijal autohtonih sorti, i preradu grožđa koja se odvija u skladu sa propisom o upotrebi odobrenih supstanci u organskoj proizvodnji. Poslovanje kompanije usmjereno je na inovativne aktivnosti sa ciljem uspostavljanja održive poljoprivredne proizvodnje i lanca vrijednosti hrane, na osnovu očuvanja organskog karaktera vinograda, i dobijanja sertifikata za organsko vino u srednjem roku.  

    i-Wine namjerava u kontinuitetu da ulaže u inovativnu djelatnost, kako bi, u kontekstu mikrolokacije kojom raspolaže ali i činjenice da se Crna Gora sve češće naziva „malom zemljom velikih vina”,  obezbijedio: inovacije prizvoda, inovacije procesa proizvodnje ili isporuke, nabavku adekvatne opreme, optimizaciju poslovanja i inovacije u marketingu. 

    i-Wine doo je novoosnovano preduzeće koje je preuzelo poslovanje na poljoprivrednom gazdinstvu Ivanović na lokalitetu Doljani, sa ciljem unapređenja postojeće proizvodnje, širenja zasada i dalje komercijalizacije proizvodnje kroz inovativne aktivnosti. Jedinstvenost vinograda kojim upravlja “i-Wine” odnosi se na: organsko sertifikovano zemljište (Ecocert Group), očuvani genetski potencijal autohtonih sorti, i preradu grožđa koja se odvija u skladu sa propisom o upotrebi odobrenih supstanci u organskoj proizvodnji. Poslovanje kompanije usmjereno je na inovativne aktivnosti sa ciljem uspostavljanja održive poljoprivredne proizvodnje i lanca vrijednosti hrane, na osnovu očuvanja organskog karaktera vinograda, i dobijanja sertifikata za organsko vino u srednjem roku.

    i-Wine namjerava u kontinuitetu da ulaže u inovativnu djelatnost, kako bi, u kontekstu mikrolokacije kojom raspolaže ali i činjenice da se Crna Gora sve češće naziva “malom zemljom velikih vina”, obezbijedio: inovacije prizvoda, inovacije procesa proizvodnje ili isporuke, nabavku adekvatne opreme, optimizaciju poslovanja i inovacije u marketingu.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije