DRUŠTVO ZA KONSALTING, MARKETING I INŽENJERING "FIN - ING" D.O.O. - PODGORICA

8569

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Fin-Ing d.o.o je jedina crnogorska firma koja je prvenstveno orjentisan na tehnologiju 3D dizajna  i štampe. Budući da se industrija širom svijeta prilagođava inovacijama u oblasti 3D štampe,  naša je želja da ponudimo iste uslove na crnogorskom tržištu pa se inovativna djelatnost kompanije  bazira na kreiranju usluga i proizvoda u ovoj oblasti.    

  Pored toga, Fining d.o.o. već više od deceniju ostvaruje svoju viziju na tržištu Crne Gore i u regionu kroz  obezbijeđenje visoko kvalitetnog sistema prodaje, održavanja i servisa računarske opreme i računarskih mreža, pri čemu bi posebno istakli opremu iz oblasti Asistivne tehnologije. Naime, uspostavljanjem saradnje sa regionalnim i međunarodnim partnerima obezbijedili smo status ovlašćenih zastupnika za Crnu Goru, i to u domenu Asistivne tehnlogije niza vodećih svjetskih brendova.    

  Nadalje, stalno tragajući za inovacijama u tehnologiji uopše nakon uspostavljene saradnje sa renomiranom Mađarskom firmom Kvint-R postali smo ne samo prva kompanija koja se bavi distribucijom 3D štampača već nudi kompletnu usluge iz oblasti 3D tehologije u Crnoj Gori.  

  Direktno sarađujemo sa međunarodnim organizacijama, organima javne uprave, privatnim sektorom, istraživačkim centrima i nevladinim organizacijama. U smislu šireg društvenog konteksta, pružamo dodatni podsticaj poslovanja u Crnoj Gori, kroz razvoj i korišćenje 3D rješenja u funkciji efikasnije saradnje građana, institucija i privatnog sektora. 

  Fin-Ing d.o.o je jedina crnogorska firma koja je prvenstveno orjentisan na tehnologiju 3D dizajna i štampe. Budući da se industrija širom svijeta prilagođava inovacijama u oblasti 3D štampe, naša je želja da ponudimo iste uslove na crnogorskom tržištu pa se inovativna djelatnost kompanije bazira na kreiranju usluga i proizvoda u ovoj oblasti.

  Pored toga, Fining d.o.o. već više od deceniju ostvaruje svoju viziju na tržištu Crne Gore i u regionu kroz obezbijeđenje visoko kvalitetnog sistema prodaje, održavanja i servisa računarske opreme i računarskih mreža, pri čemu bi posebno istakli opremu iz oblasti Asistivne tehnologije. Naime, uspostavljanjem saradnje sa regionalnim i međunarodnim partnerima obezbijedili smo status ovlašćenih zastupnika za Crnu Goru, i to u domenu Asistivne tehnlogije niza vodećih svjetskih brendova.

  Nadalje, stalno tragajući za inovacijama u tehnologiji uopše nakon uspostavljene saradnje sa renomiranom Mađarskom firmom Kvint-R postali smo ne samo prva kompanija koja se bavi distribucijom 3D štampača već nudi kompletnu usluge iz oblasti 3D tehologije u Crnoj Gori.

  Direktno sarađujemo sa međunarodnim organizacijama, organima javne uprave, privatnim sektorom, istraživačkim centrima i nevladinim organizacijama. U smislu šireg društvenog konteksta, pružamo dodatni podsticaj poslovanja u Crnoj Gori, kroz razvoj i korišćenje 3D rješenja u funkciji efikasnije saradnje građana, institucija i privatnog sektora.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije

  +382 20 227 208