DigitalBee doo

9204

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Vizija kompanije je DigitalBee uspostavi održiv i efikasan inovativan edukativan program za djecu i odrasle usmjeren ka osposobljavanju istih za snalaženje u digitalnom dobu. Naš inovativni edukativni program će pokretati i usmjeravati kako karijeru tako i privatni život pojedinaca, a time će imati ključnu ulogu u podržavanju rasta i razvoj našeg društava, kompanija i ekonomije.

  Program DigitalBee je sveobuhvatan i jedinstven na tržištu Crne Gore i ima za cilj razvijanje vještina važnih za uspjeh u digitalnom dobu. Strateški programski pravci/oblasti:

  - Programiranje (za djecu)

  - Magical Methods (za djecu)

  - Životne vještine (za djecu i odrasle)

  - Digitalne kompetencije (za odrasle)

  Vizija kompanije DigitalBee uspostavi održiv i efikasan inovativan edukativan program za djecu i odrasle usmjeren ka osposobljavanju istih za snalaženje u digitalnom dobu. Naš inovativni edukativni program će pokretati i usmjeravati kako karijeru tako i privatni život pojedinaca, a time će imati ključnu ulogu u podržavanju rasta i razvoj našeg društava, kompanija i ekonomije.

  Program DigitalBee je sveobuhvatan i jedinstven na tržištu Crne Gore i ima za cilj razvijanje vještina važnih za uspjeh u digitalnom dobu. Strateški programski pravci/oblasti:

  - Programiranje (za djecu)

  - Magical Methods (za djecu)

  - Životne vještine (za djecu i odrasle)

  - Digitalne kompetencije (za odrasle)

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije