Amplitudo d.o.o.

8633

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Amplitudo je kompanija prvenstveno orjentisana na razvoj softvera, implementaciju ICT rješenja i digitalni marketing.

  Amplitudo se takođe bavi i inovativnim rješenjima u saradnji sa relevantnim obrazovnim institucijama i istraživačkim centrima iz Crne Gore. Takođe, jedina smo crnogorska kompanija koja je sertifikovani Google partner, a naš proizvod e-Tenderi jedini je nacionlani softverski proizvod koji je dobio sertifikat „Dobro iz Crne Gore”, koji dodjeljuje Privredna komora.

  Direktno sarađujemo sa međunarodnim organizacijama, organima javne uprave, privatnim sektorom, istraživačkim centrima i nevladinim organizacijama. U smislu šireg društvenog konteksta, pružamo dodatni podsticaj digitalnoj transformaciji poslovanja u Crnoj Gori, kroz razvoj i korišćenje ICT rješenja i društvenih medija, u funkciji efikasnije saradnje građana, institucija i privatnog sektora.

  Naš tim je sastavljen od iskusnih menadžera koji koordiniraju radom mladih stručnjaka zaduženih za marketing, društvene mreže, grafički dizajn i softversko programiranje. Takva organizacija rada nam omogućava da brzo i efikasno reagujemo na potrebe partnera, koje mogu varirati od promocije kompanijskih proizvoda na domaćem i inostranim tržištima, razvojem kreativnih vizuelnih rješenja pa sve specifičnih softverskih rješenja, prilagođenih unutrašnjoj organizacijskoj strukturi i potrebama.

  Amplitudo je kompanija prvenstveno orjentisana na razvoj softvera, implementaciju ICT rješenja i digitalni marketing.

  Amplitudo se takođe bavi i inovativnim rješenjima u saradnji sa relevantnim obrazovnim institucijama i istraživačkim centrima iz Crne Gore. Takođe, jedina smo crnogorska kompanija koja je sertifikovani Google partner, a naš proizvod e-Tenderi jedini je nacionlani softverski proizvod koji je dobio sertifikat “Dobro iz Crne Gore”, koji dodjeljuje Privredna komora.

  Direktno sarađujemo sa međunarodnim organizacijama, organima javne uprave, privatnim sektorom, istraživačkim centrima i nevladinim organizacijama. U smislu šireg društvenog konteksta, pružamo dodatni podsticaj digitalnoj transformaciji poslovanja u Crnoj Gori, kroz razvoj i korišćenje ICT rješenja i društvenih medija, u funkciji efikasnije saradnje građana, institucija i privatnog sektora.

  Naš tim je sastavljen od iskusnih menadžera koji koordiniraju radom mladih stručnjaka zaduženih za marketing, društvene mreže, grafički dizajn i softversko programiranje. Takva organizacija rada nam omogućava da brzo i efikasno reagujemo na potrebe partnera, koje mogu varirati od promocije kompanijskih proizvoda na domaćem i inostranim tržištima, razvojem kreativnih vizuelnih rješenja pa sve specifičnih softverskih rješenja, prilagođenih unutrašnjoj organizacijskoj strukturi i potrebama.

   

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije